Κρατήστε με ενήμερο για τα Finance & Accounting Awards 2025

Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα Λογιστικά Γραφεία, Συμβουλευτικές Εταιρείες, Πάροχοι Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, Οικονομικές Διεύθυνσης και Λογιστήρια επιχειρήσεων κάθε κλάδου, καθώς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών σε οικονομικές διευθύνσεις και λογιστήρια. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αφορούν σε υπηρεσίες που παρέχονται, εταιρικές πρακτικές που εφαρμόζονται και έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 2 χρόνια και δεν έχουν βραβευθεί κατά την προηγούμενη διοργάνωση.

Επισημάνσεις & διευκρινήσεις
Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο της αλήθειας, ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, ωστόσο η Boussias έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και αποκλείσει ή/και να μην βραβεύσει μια υποψηφιότητα αν υποπέσει στην αντίληψή της ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν έχουν αποσιωπηθεί ουσιώδη στοιχεία στην υποβληθείσα υποψηφιότητα. Αντίστοιχα, εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στον φάκελο της υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Boussias, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Οι νικητές της διοργάνωσης μπορούν να αναφέρονται στην διάκρισή τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα) χρησιμοποιώντας τον τίτλο της διάκρισης ως αυτός έχει απονεμηθεί (αυτολεξεί) από την Εταιρεία, ενώ απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε παραλλαγή του τίτλου (ακόμη και η μετάφρασή του από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και το αντίστροφο), εκτός αν συναινέσει προς τούτο ρητώς και εγγράφως η Εταιρεία, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε συμμετέχοντες της διοργάνωσης ή σε οιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με το ανωτέρω.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η συμμόρφωση προς μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δια της υποβολής υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αναγνωρίζουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους, της Διοργανώτριας Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε συμμετέχοντες της διοργάνωσης ή σε οιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με το ανωτέρω.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλλετε υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η πληρωμή με ένα από τους παρακάτω μεθόδους πληρωμής.
  1. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Stripe)
  2. Με τραπεζική κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των βραβείων (Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης εδώ: https://www.theaccountingawards.gr/bank-transfer-receipt/)

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο e-mail: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο της υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί σε περίπτωση βράβευσης π.χ. «BOUSSIAS»).

3. Δραστηριότητα

Παρακαλούμε επιλέξτε όποιο από τα επόμενα χαρακτηρίζει καλύτερα την δραστηριότητά σας:

Λογιστικό Γραφείο, Συμβουλευτική Εταιρεία, Συμβουλευτική Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, Οικονομική Διεύθυνση / Λογιστήριο Επιχείρησης ή άλλο.

4. Αριθμός εργαζομένων

Παρακαλούμε επιλέξτε τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρησή σας: από 1 έως 10, από 11 έως 50, από 50 έως 100, από 100 έως 250, άνω των 250.

5. Συντελεστές (προαιρετικά)

Παρακαλούμε να αναφέρετε ποιες εταιρείες συμμετείχαν ως συντελεστές στο έργο που αναφέρεται η υποψηφιότητά σας (π.χ. συνεργάτες, σύμβουλοι, μελετητές, άλλοι συντελεστές).

6. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε το περιβάλλον της αγοράς που κινείται η υποψηφιότητά σας. Αν πρόκειται για έργο / πρωτοβουλία, περιγράψτε τα ζητούμενα, τους στόχους και το πλαίσιο που συντελέστηκε. Στη συνέχεια, περιγράψτε με σαφήνεια την καινοτομία και τους λόγους που πιστεύετε ότι πρέπει να βραβευτεί η υποψηφιότητά σας. Μια τεκμηριωμένη περιγραφή των αποτελεσμάτων / ωφελειών είναι απαραίτητη. Νούμερα που τεκμηριώνουν το πώς αντιμετωπίστηκε η πρόκληση, θα εκτιμηθούν.

7. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

8. Media – ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά:

 • Στην ιστοσελίδα των βραβείων
 • Στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα της Boussias
 • Στα Social Media της Boussias
 • Στα δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ.
 • Ενδέχεται να υποστηρίζει την εκφώνηση του βραβείου στην τελετή απονομής εφόσον πραγματοποιηθεί.

Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας. Κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα δεν θα γίνονται δεκτά. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

9. Media – ready image (έως 1 αρχείο jpg, έως 5 ΜΒ, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε στο πεδίο media – ready image θα εμφανιστεί- χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση σε post event marketing ενέργειες ή / και στην εκδήλωση απονομής των βραβείων εφόσον πραγματοποιηθεί. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

10. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

11. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενο σας με φωτογραφίες.

12. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

13.Case Study Video Link (προαιρετικά -YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας (https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678).

Σύστημα Αξιολόγησης

Κριτική Επιτροπή
Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα ή τον όμιλο εταρειών όπου οι ίδιοι εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο / συναλλαγή / υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία / όμιλος στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επεξεργάζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες υποψηφιότητες αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της Διοργάνωσης και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων αυτών από τους κριτές για ίδιον όφελος ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται άμεσα με το έργο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και την ανάδειξη των νικητών της Διοργάνωσης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγµατοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαµβάνοντας υπόψη τα γενικά κριτήρια που ακολουθούν:

Καινοτοµία (~33% βαρύτητα)
Τα στοιχεία καινοτομίας που εφαρμόστηκαν και που ωφέλησαν σηµαντικά και αποδεδειγµένα το έργο, την υπηρεσία ή την εταιρική πρακτική που περιγράφεται στην υποψηφιότητα.

Πρακτικότητα (~33% βαρύτητα)
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το έργο, η υπηρεσία ή η εταιρική πρακτική που περιγράφεται στην υποψηφιότητα, έδωσε ολοκληρωµένη λύση στην αντιμετώπιση ενός πρακτικού προβλήματος ή βελτίωσε μια διαδικασία.

Αποτελεσµατικότητα (~33% βαρύτητα)
Καταγραφή σε ποσοτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων που είχε το συγκεκριµένο έργο, εταιρική πρακτική ή υπηρεσία που περιγράφεται στην υποψηφιότητα.

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.

 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται στην κλίμακα 0 – 100 με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις και τα σχόλια των κριτών είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Οι κατηγορίες που έχουν μεμονωμένες υποψηφιότητες ενδέχεται να συγχωνευτούν με άλλες κατηγορίες κατόπιν απόφασης Προέδρου και σίγουρα πριν από την βαθμολόγησή τους. Εφόσον κάποια κατηγορία δεν δύναται να συγχωνευθεί, τότε αξιολογείται στο επίπεδο της ενότητας μαζί με άλλες μεμονωμένες υποψηφιότητες που δεν έχουν συγχωνευθεί και κρίνονται βάσει του μέσου όρου των βαθμολογιών της συγκεκριμένης ενότητας. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 6-15 Ιανουαρίου.

Κόστος Υποψηφιότητας

Early Bird -9% ( Έως 02.10.2023 )

Η τιμή early bird ισχύει για υποψηφιότητες που θα εξοφληθούν έως τη λήξη της προσφοράς.
Σε περίπτωση ακύρωσης δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Από 1 – 4 υποψηφιότητες: 350€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 5 – 9 υποψηφιότητες: 290€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 – 20 υποψηφιότητες: 265€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 21 – 40 υποψηφιότητες: 228€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 41 – 60 υποψηφιότητες: 200€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 61 υποψηφιότητες και άνω: 173€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 1 – 4 υποψηφιότητες: 385€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 5 – 9 υποψηφιότητες: 318€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 – 20 υποψηφιότητες: 291€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 21 – 40 υποψηφιότητες: 250€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 41 – 60 υποψηφιότητες: 220€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 61 υποψηφιότητες και άνω: 190€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Ειδικό κόστος υποψηφιότητας για τα Λογιστικά Γραφεία με έδρα στην Περιφέρεια: 150€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Κατά την εγγραφή, επιλέξτε κατηγορία βράβευσης & αριθμό υποψηφιοτήτων και μετά εισάγετε τον κωδικό έκπτωσης RegionalAccountant


Εφόσον πραγματοποιηθεί τελετή ή εκδήλωση απονομής, κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται μια συμμετοχή για την παραλαβή του βραβείου