Κρατήστε με ενήμερο για τα Finance & Accounting Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Υπηρεσίες

Στον Πυλώνα 1 μπορούν να διεκδικήσουν βραβεία οι εταιρείες παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα λογιστικά γραφεία, οι
εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και νέας τεχνολογίας, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στο finance & accounting υποβάλλοντας υποψηφιότητες για τις καινοτόμες και εξαιρετικές υπηρεσίες τους.

Ενότητα 1.1: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Στην ενότητα αυτή οι υποψήφιοι υποβάλουν στοιχεία για τις εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχουν σε τρίτους (π.χ. εταιρικούς πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.). Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να παρουσιάζουν στοιχεία για το penetration στην αγορά (αριθμός χρηστών και εταιρειών
που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία), για την καινοτομία της υπηρεσίας (σε σχέση µε ανταγωνιστικές, προοπτικές για τη βελτίωσή της), για τον αντίκτυπο στην αγορά (testimonials και αποτελέσματα πελατών από την χρήση της υπηρεσίας) κ.ά.

1.1.1 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικής & Οργάνωσης
Βραβεύεται η συνολική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικής οργάνωσης και στρατηγικής.

1.1.2 Λογιστικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται η συνολική παροχή λογιστικών υπηρεσιών οργάνωσης, επίβλεψης ή ανάληψης λογιστηρίου, κοστολόγησης παραγωγής, reporting, σύνταξηςλογιστικών καταστάσεων, διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο κ.ά.

1.1.3 Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων στην τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας, τη σύσταση εταιρειών, την υποβολή δηλώσεων, τον φορολογικό έλεγχο, τη διαχείριση φορολόγησης ακίνητης περιουσίας κ.ά.

1.1.4 Οικονομικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών υποστήριξης οικονομικών λειτουργιών όπως πρόβλεψη εσόδων-εξόδων, διαμόρφωση προϋπολογισμών, σχεδιασμός και ανάλυση cashflow, χρηματοοικονομικές μελέτες κ.ά.

1.1.5 Υπηρεσίες Εύρεσης Χρηματοδότησης
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών διασφάλισης χρηματοδότησης μέσω επιχειρηματικού δανείου, ΑΜΚ, άντλησης κεφαλαίων από το εξωτερικό, επιχορηγήσεων, εγγυήσεων, crowdfunding κ.ά.

1.1.6 Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών επιτυχούς ένταξης της επιχείρησης στον Αναπτυξιακό Νόμο και τις δράσεις ΕΣΠΑ.

1.1.7 Υπηρεσίες Συγχωνεύσεων & Εξαγορών
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

1.1.8 Υπηρεσίες ESG & Sustainable Finance
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή αρχών βιωσιμότητας στα οικονομικά και τη λειτουργία εταιρικού πελάτη.

1.1.9 Εργατικές & Μισθοδοτικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μισθοδοσίας, έκδοσης μισθοδοτικής κατάστασης, ανάληψη της ηλεκτρονικής υποβολής αρχείων και εντύπων στα ασφαλιστικά ταμεία και στο ΕΡΓΑΝΗ, απογραφής εργοδότη στα ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.

1.1.10 Διεθνείς Υπηρεσίες
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών σε πελάτες του εξωτερικού.

1.1.11 HR Υπηρεσίες Στελέχωσης & Προσέλκυσης Ταλέντου
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, στελέχωσης μόνιμης ή προσωρινής εργασίας, προσέλκυσης και επιλογής ικανών στελεχών, αξιολόγησης κα ανάπτυξης ταλέντου κ.ά.

1.1.12 HR Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Βραβεύεται η συνολική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης οικονομικών στελεχών επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων σε πρακτικές, μεθόδους και
εργαλεία οικονομικής διοίκησης και λογιστικής.

1.1.13 Miscellaneous
1.1.14 Υπηρεσίες Εισόδου & Ανάπτυξης σε Άλλες Χώρες

Ενότητα 1.2: Υπηρεσίες Πληροφορικής
Στην ενότητα αυτή οι υποψήφιοι υποβάλουν στοιχεία για τις εξειδικευμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών που παρέχουν σε τρίτους (π.χ. εταιρικούς πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.). Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να παρουσιάζουν στοιχεία για το penetration στην αγορά (αριθμός χρηστών και εταιρειών που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία), για την καινοτομία της υπηρεσίας (σε σχέση µε ανταγωνιστικές, προοπτικές για τη βελτίωσή της), για τον αντίκτυπο στην αγορά (testimonials και αποτελέσματα πελατών από την χρήση της υπηρεσίας) κ.ά.

1.2.1 Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Βραβεύεται η παροχή υπηρεσιών που αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα όπως το cloud ERP, λογιστικά λογισμικά κ.λπ. για να βελτιώσει διαδικασίες και αποτελέσματα.

1.2.2 Reporting & Data Analytics
Βραβεύεται η παροχή υπηρεσιών reporting & data analytics που αποδεδειγμένα ενδυναμώνει τις στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης.

1.2.3 Invoicing Software
Βραβεύεται η παροχή υπηρεσιών τιμολόγησης που αυτοματοποιεί τη διαδικασία με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα.

1.2.4 HRM & Payroll Software
Βραβεύεται το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Μισθοδοσίας που αυτοματοποιεί τη διαδικασία με αξιοπιστία και ταχύτητα.

1.2.5 Οικονομική Ενημέρωση με τη χρήση Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών
Βραβεύεται η παροχή υπηρεσιών οικονομικής ενημέρωσης με τη χρήση Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών.

1.2.6 Miscellaneous
1.2.7 Web & Mobile App for Financials

Ενότητα 1.3: Λογιστικές Υπηρεσίες
Στην ενότητα αυτή υποβάλουν υποψηφιότητες τα λογιστικά γραφεία της περιφέρειας, αλλά και της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που πέρα από τις λογιστικές υπηρεσίες σε πλήθος επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσφέρουν και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Το Περιφερειακό Λογιστήριο της Χρονιάς αναδεικνύεται  μεταξύ των υποψηφίων στις κατηγορίες βράβευσης 1.3.3 – 1.3.7, ενώ οι νικητές της 1.3.1 και της 1.3.2 αναδεικνύονται Λογιστικά Γραφεία της Χρονιάς σε Αττική και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, αθροίζοντας τις επιδόσεις τους σε όσες
κατηγορίες βράβευσης συμμετέχουν.

1.3.1 Αττική
1.3.2 Θεσσαλονίκη
1.3.3 Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία & Θράκη)
1.3.4 Δυτική Ελλάδα (Ήπειρος, Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία & Ιόνιοι Νήσοι)
1.3.5 Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα & Εύβοια)
1.3.6 Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος & Κρήτη)
1.3.7 Νήσοι Αιγαίου (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο)
1.3.8 Λογιστικό Γραφείο με εξειδίκευση σε Κάθετες Αγορές
Αναφέρετε την αγορά, π.χ. Τουρισμός, Ναυτιλία, Ενέργεια, Αγροτικές Υπηρεσίες, κ.ά.

Πυλώνας 2: Έργα & Εταιρικές Πρακτικές

Στον Πυλώνα 2 μπορούν να διεκδικήσουν τη βράβευσή τους οι οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, καθώς και οι εταιρείες παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και νέας τεχνολογίας, υποβάλλοντας υποψηφιότητες για συγκεκριμένα έργα, δράσεις ή πρωτοβουλίες (case studies) που σχεδίασαν και υλοποίησαν για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καθώς και για εταιρικές πρακτικές.

Ενότητα 2.1: Έργα Οικονομικής Διοίκησης
Η ενότητα αφορά Έργα που συντέλεσαν ώστε να βελτιωθεί η Οικονομική Διοίκηση και Στρατηγική, με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα της επιχείρησης.

2.1.1 Strategic Financial Management
Βραβεύεται το έργο της οικονομικής διεύθυνσης που αποδεδειγμένα μέσω της χρηστής λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης επιδρά στη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την αύξηση κερδοφορίας της επιχείρησης.

2.1.2 Αναδιοργάνωση & Εξυγίανση Επιχείρησης
Βραβεύεται το έργο αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης & εξυγίανσης της επιχείρησης.

2.1.3 Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Βραβεύεται το έργο εφαρμογής, χρήσης και διαχείρισης τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων, που αξιοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής διεύθυνσης και της επιχείρησης.

2.1.4 ESG & Sustainable Finance
Βραβεύεται το έργο εφαρμογής αρχών βιωσιμότητας στα οικονομικά και τη λειτουργία της εταιρείας.

2.1.5 Εύρεση Χρηματοδότησης
Βραβεύεται το έργο επιτυχούς άντλησης πόρων μέσω επιχειρηματικού δανείου, ΑΜΚ, άντλησης κεφαλαίων από το εξωτερικό, επιχορηγήσεων, εγγυήσεων ή εναλλακτικής μορφής χρηματοδότησης (factoring, leasing, forfaiting, franchising, venture capital, invoice trading, crowd-investing, crowdfunding κ.λπ.)

2.1.6 Ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ
Βραβεύεται το έργο επιτυχούς ένταξης της επιχείρησης στον Αναπτυξιακό Νόμο και τις δράσεις ΕΣΠΑ.

2.1.7 Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
Βραβεύεται το έργο αποδεδειγμένης συμβολής της οικονομικής διεύθυνσης σε επιτυχημένη εξαγορά ή συγχώνευση.

2.1.8 Διαχείριση Κινδύνων
Βραβεύεται το έργο εκπόνησης και εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης οικονομικού, επιχειρηματικού, επενδυτικού ρίσκου.

2.1.9 Επιχειρηματική Αξία & Καινοτομία
Βραβεύεται το έργο που έχει ως στόχο την προαγωγή της καινοτομίας και την απόδοση επιπρόσθετης επιχειρηματικής αξίας προς τους πελάτες και τους προμηθευτές.

2.1.10 Miscellaneous
2.1.11 Υπηρεσίες Πιστοποίησης Επενδύσεων Αναπτυξιακών Νόμων
2.1.12 Business Intelligence & Data Analysis


Ενότητα 2.2: Έργα Οικονομικής Λειτουργίας
Η ενότητα αφορά στη βράβευση Έργων που συντέλεσαν ώστε να βελτιωθεί η Οικονομική Λειτουργία, με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα της επιχείρησης.

2.2.1 Μοντέλο Οικονομικής Διοίκησης
Βραβεύεται το έργο της Οικονομικής Διεύθυνσης που εφαρμόζει ένα έξυπνο μοντέλο στην οικονομική διοίκηση, βελτιώνοντας τις οικονομικές και τις λειτουργικές επιδόσεις.

2.2.2 Financial Reporting, Planning and Analysis (FP&A)
Βραβεύεται το έργο ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων, εργαλείων και μεθόδων reporting, για τη δημιουργία χρήσιμων αναφορών και εκθέσεων προς τη διοίκηση και παρέχουν ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στα πεδία planning, forecasting, budgeting & analysis.

2.2.3 AP & AR Process Automation
Βραβεύεται το καινοτομικό έργο που βελτιώνει τον κύκλο πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών.

2.2.4 Intra-Group Transactions
Βραβεύεται έργο αποτελεσματικής διαχείρισης και τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει σύμφωνα με την «αρχή των ίσων αποστάσεων» την τιμολόγηση, τις μεταβιβάσεις και τη χρηματοδότηση.

2.2.5 Cost Management
Βραβεύεται το έργο αποτελεσματικής διαχείρισης (cost management) του άμεσου και του έμμεσου κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, που συνδέεται άμεσα με τις στρατηγικές ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης και την ανταγωνιστικότητα.

2.2.6 Cash Management
Βραβεύεται το καινοτομικό έργο που βελτιώνει τη διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων.

2.2.7 Tax Management
Βραβεύεται το καινοτομικό έργο που βελτιώνει τη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

2.2.8 Client Operations
Βραβεύεται το έργο αναδιοργάνωσης διαδικασιών με πελάτες και προμηθευτές με σκοπό να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα. Συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση του ρυθμού ανάπτυξης, αύξηση της κερδοφορίας, βελτίωση των ταμειακών ροών, αύξηση της παραγωγικότητας κ.ά.

2.2.9 Credit Control
Βραβεύεται το έργο πιστωτικού ελέγχου για την αποτελεσματική πρόβλεψη ταμείου, εισοδήματος, πληρωμών, αναγκών χρηματοδότησης και πλεονασμάτων.

2.2.10 Miscellaneous

 

Ενότητα 2.3: Εταιρικές Πρακτικές
Στην ενότητα αυτή οι υποψηφίοι υποβάλουν στοιχεία για τις εταιρικές πρακτικές τους σε διάφορα πεδία ενδιαφέροντος.

2.3.1 Customer Experience
Βραβεύεται συνολικά η εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών, που αποδεδειγμένα απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης στην επικοινωνία και τη συνεργασία. Απαιτούνται γραπτά testimonials και περιγραφή της μεθοδολογίας εξυπηρέτησης πελατών.

2.3.2 CSR
Βραβεύεται ο γενικός αντίκτυπος των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης.

2.3.3 Diversity, Equity & Inclusion
Βραβεύεται η πολιτική συμπερίληψης, ισότητας και ποικιλομορφίας της επιχείρησης.

2.3.4 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών
Βραβεύεται η πολιτική εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων σε πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία οικονομικής διοίκησης και λογιστικής.

2.3.5 Miscellaneous
Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μιας νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Διακρίσεις

 

Gold, Silver, Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold: Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο.
Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία).

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία δύναται να ενοποιηθεί/συγχωνευτεί με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα κατά την κρίση της διοργανώτριας αρχής.

Κορυφαία Βραβεία & Platinum βραβείο

    • Συµβουλευτική Εταιρεία της Χρονιάς
    • Οικονοµική Διεύθυνση της Χρονιάς
    • Σύμβουλος Πληροφορικής & Νέας Τεχνολογίας της Χρονιάς


Οι τίτλοι απονέμονται, άνευ υποψηφιότητας, με βάση το σύνολο των πόντων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιες εταιρείες από τις υποψηφιότητες σε όποια κατηγορία βράβευσης επιτύχουν να διακριθούν.

Περιφερειακό Λογιστικό Γραφείο της Χρονιάς

Ο τίτλος απονέμεται, άνευ υποψηφιότητας, μεταξύ των υποψηφίων στις κατηγορίες βράβευσης 1.3.3 – 1.3.7, (εξαιρούνται οι νικητές των 1.3.1 και 1.3.2, οι οποίοι αναδεικνύονται Λογιστικά Γραφεία της Χρονιάς σε Αττική και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα), με βάση το σύνολο των πόντων που συγκεντρώνουν από τις υποψηφιότητες σε όποια κατηγορία βράβευσης επιτύχουν να διακριθούν.

Οι πόντοι κατανέμονται ως εξής:

Platinum βραβείο: 10 πόντοι
Gold βραβείο: 7 πόντοι
Silver βραβείο: 3 πόντοι
Bronze βραβείο: 1 πόντος

Platinum: Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριμένη ενότητα.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων
βραβείων.